Cyfrifoldeb Cymdeithasol

zx

Y safonau llafur craidd
Ni ddylai cwmni ddefnyddio na chefnogaeth i ddefnyddio llafur plant, dylai fod gyda phobl neu grwpiau buddiant eraill i gymryd y mesurau angenrheidiol i sicrhau bod y plant ac addysg pobl ifanc...

Oriau gwaith a chyflogau
Oriau gweithio.Ar unrhyw adeg neu o dan unrhyw amgylchiadau fod i’r Cwmni i ofyn i weithwyr weithio mwy na 48 awr yr wythnos yn aml, ac mae un diwrnod i ffwrdd o leiaf bob saith diwrnod...

zx2
zx3

Iechyd a diogelwch
Dylai fod gan gwmnïau wybodaeth i osgoi pob math o ddifrod o beryglon diwydiannol ac arbennig, a darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach i weithwyr.

System reoli
Dylai uwch reolwyr cwmnïau sefydlu polisïau cwmni sy'n cydymffurfio â'r amodau cyfrifoldeb cymdeithasol a llafur a'u harchwilio'n rheolaidd, yn unol â'r safon hon;penodi uwch reolwyr amser llawn

zx4

Gadael Eich Neges:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom.